Josef Kurfiřt se narodil do hudební rodiny.
Roku 2016 absolvoval Pražskou konzervatořv oborech klasický zpěv (prof. Jiří Kotouč)a dirigování (prof. Miriam Němcová, prof. Miroslav Košler a prof. Hynek Farkač)
Již během studíí spolupracoval s Talichovou komorní filharmonií,Vysokoškolským uměleckým sborem Univerzity Karlovy, souborem Dalibora Filharmoníí Hradec Králové, kterou dirigoval na svém absolventském koncertu.
Je stálým hostem Moravskoslezské sinfonietty, se kterou nastudoval mj. Beethovenovu 5. a 9. symfonii, a také Koncert filmové hudby (2018). Dále spolupracuje s Kühnovým smíšeným sborem
a Českým národním sborem. Pravidelně premiéruje díla soudobých autorů.
V roce 2016 se zúčastnil pěvecko-dirigentské masterclass Josého Cury a připravoval sbor pro jubilejní koncert Roberta Alagny ve francouzském Orange.
Představil se též na mezinárodním festivalu Mladá Praha 2016
s orchestrem Praga Camerata a vynikajícími mladými sólisty.
Pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni nastudoval inscenace Pappageno v kouzelném lese, O Rusalce a Prodáváme nevěstu.
Asistoval při Cherubiniho opeře Medea, jako druhý dirigent se podílel
na operetě Ralpha Benatzkyho Okouzlující slečny
a opeře Zdeňka Fibicha Nevěsta messinská.
Na podzim 2017 působil jako sbormistr a druhý dirigent v inscenaci
Dvě vdovy Bedřicha Smetany v libereckém DFXŠ a Popelky
od G. Rossiniho
V roce 2018 nastudoval známou Straussovu operetu Noc v Benátkách
pro DFXŠ Liberec.

Josef Kurfiřt was born into a musical family. In 2016 he graduated from the Prague Conservatory, where he specialized in classic singing (under Professor Jiři Kotouč) and conducting (under Professors Miriam Němcová, Miroslav Košler and Hynek Farkač).
While still a student, he worked with the Talichov Chamber Philharmonic Orchestra, the Charles University Choir, the Dalibor Choir and the Hradec Králové Philharmonic Orchestra, which he directed as part of his graduation performance.
He is a regular guest of the Moravian-Silesian Sinfonietta, with which he has arranged performances of Beethoven’s Fifth and Ninth Symphonies, among other works. He also works with the Kühn Choir of Prague and the Czech National Choir. He regularly directs the premieres of works by contemporary composers.
In 2016, he participated in the singer-conductor masterclass of José Cura and prepared the choir for the jubilee concert of Roberto Alagna at the Roman Theatre in Orange, France.
He appeared at the international festival Mlada Praha in 2016 with the orchestra Praga Camerata and a group of outstanding young soloists.
For the J.K. Tyl Theatre in Pilsen he arranged the performances of “Papageno in the Magic Forest”, “O Rusalce” and ”The Bartered Bride” (for children).
He assisted with Cherubini’s opera Medea, and as second conductor participated in conducting Ralph Benatzky’s operetta “The Charming Young Lady” and Zdeněk Fibich’s opera “The Bride of Messina”.
In the autumn of 2017 he appeared as choirmaster and second conductor for the production of “The Two Widows” by Bedřich Smetana
and” La Cenerentola” (G. Rossini) at the F. X. Šalda Theatre in Liberec.
In 2018, he arranged the famous Strauss operetta “A Night in Venice” at the F. X. Šalda Theatre in Liberec.

J. Kurfiřt při představení Fibichovy Nevěsty messinské DJKT v Plzni
J. Kurfiřt conducts Fibich's The Bride of Messina in J. K. Tyl Theatre Plzeň

Zavřít Close